Ik heb al 30 jaar de focus op bodemleven en plantenziekten. Kernbegrippen zijn ziektewerendheid, bodemmanagement en ecologie van plantenpathogenen: 20 jaar bij Wageningen Universiteit en 10 jaar bij BLGG/Eurofins en SoilCares Research.

Het werkveld vind ik bijzonder boeiend: ogenschijnlijk zijn al die pathogenen één pot nat, maar in werkelijkheid verschillen ze enorm, en daarmee ook de manier waarop ze aangepakt kunnen worden. Ook dat alles met alles samenhangt is boeiend: hoe telers omgaan met zaken als gewasresten, grondbewerking, vruchtwisseling en organische-stofbeheer, ten dele overlappen deze zaken elkaar, en ten dele ook weer niet. Ik werk graag in teamverband met specialisten van andere vakgebieden zoals bedrijfseconomen en gewasspecialisten. Ook geef ik graag mijn mening over de zin en onzin van bodemkwaliteit. Mijn uiteindelijke doel is dat telers een duurzame stap verder komen.

Publicaties: zie mijn CV (pdf).

2013-2017senior onderzoeker SoilCares Research, Wageningen
2007-2013senior onderzoeker bij BLGG (nu Eurofins), Wageningen
1999-2007universitair hoofddocent bij leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit
1990-1999universitair docent bij vakgroep Fytopathologie, Wageningen Universiteit
1989-1990postdoc: effect van bosbemesting op ectomycorrhiza’s (vakgroep Bosbouw, Wageningen Universiteit)
1989-1990postdoc: inpassing van vezelhennep en nieuwe oliehoudende gewassen in de Nederlandse vruchtwisseling (Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek, Wageningen)
1985-1991promotie aan Wageningen Universiteit
- achteruitgang van paddenstoelen van ectomycorrhiza-vormende schimmels bij Grove den
1978-1985studie Plantenziektekunde aan Wageningen Universiteit
- arbusculaire mycorrhiza bij maïs
- valse meeldauw bij spinazie
- honingzwam bij allerlei boomsoorten
- dynamiek van temperatuur in de grond