Opstellen van projectvoorstellen

Wilt u aan uw projectvoorstel bodemkundige of plantenziektekundige aspecten toevoegen? Dan kan ik ideeën aanleveren. Ik heb zowel voor universiteit als voor bedrijfsleven talrijke succesvolle projecten geschreven. Ook kan ik uw projectvoorstel een wetenschappelijker of juist meer toegepaste invulling geven.

Oorzaak van bodemproblemen vaststellen en een verbeterplan opstellen

Bodemproblemen beginnen bij een slechter groeiend gewas of plassen op de grond. Soms liggen de oplossingen voor de hand, maar regelmatig is diepgaander onderzoek nodig. Ik bied u structuur en houvast bij het opstellen van een onderzoek- of verbeterplan.

Plantenziektes zonder bekende oorzaak

Groeit uw gewas slecht en kent u de oorzaak niet? Ik denk mee over hoe we tot een oplossing kunnen komen. Ik weet welke analyses en laboratoria u verder kunnen helpen, en kan deze analyses ook goed interpreteren. Ook plantenonderzoekers die met slecht groeiende planten te maken krijgen help ik.

Adviseren over ecologie van plantenpathogenen

Over alle plantenpathogenen geef ik u informatie over beschikbare kennis wat betreft beheersing, afdodingscondities (bv. gedurende compostering), verspreiding, enz.

Determinatie van roesten

Ik determineer alle roestziektes. Zie roestpagina.

Effecten van toedienen van middelen aan de bodem, zoals biostimulantia

Er zijn weinig bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor toepassing in de bodem en misschien wel daarom zijn er des te meer alternatieve middelen. Vaak worden ze biostimulantia genoemd. Ik scheid zin van onzin en kan begeleiding geven bij het testen van middelen in de praktijk.

In juridische context adviseren over bodemkwaliteit en plantenpathogenen

Over de juistheid van metingen (bv. over bodemkwaliteit of het gezond zijn van plantenmateriaal), schuldvraag bij levering van ziek of niet goed groeiend plantgoed en interpretatie van onderzoek.

Geven van lezingen over bodemkwaliteit, plantenpathogenen, bodemleven en paddenstoelen

Ik geef met plezier lezingen over bodemleven, bodemverbetering en ecologie van plantenpathogenen.