Bestrijdingsmiddelen

Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) verdwijnt

De RUB-toelating voor middelen met een laag-risicoprofiel verdwijnt. Onder de RUB-middelen valt bijvoorbeeld bier ter bestrijding van slakken, en knoflookextract en chitosan ter bestrijding van diverse schimmels. Vanaf 30 juni 2018 mogen geen RUB-middelen meer verkocht worden en vanaf 30 juni 2019 mogen ze niet meer gebruikt worden. De reden is, dat ook middelen met een verondersteld laag-risicoprofiel beoordeeld moeten worden. Voor meer informatie, zie hier.