Biostimulantia

Effecten van EM/Bokashi onderzocht

In 2008 onderzocht de toenmalige leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen de effecten van Effectieve Micro-organismen (EM; zie hier). De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Crop Protection. De ziektewerende werking van EM, al dan niet in combinatie met Bokashi, werd in diverse gronden onderzocht tegen Pythium ultimum in komkommer en Rhizoctonia solani in peen. In het algemeen waren er geen consistente ziektewerende effecten. Er waren ook geen effecten op de diversiteit van de bacteriële gemeenschappen. Wel werd na 1 week een toename in de bodemactiviteit gemeten na toediening van al dan niet gesteriliseerde EM/Bokashi, maar die was 7 weken later verdwenen.

Shin & al. in Crop Protection, https://doi.org/10.1016/j.cropro.2017.05.025