Biologische bestrijding

Biologische bestrijding van Fusarium oxysporum in vanille

Trichoderma guizhouense NJAU 472 en Bacillus amyloliquefaciens W19 toegediend aan een organische meststof bleken bij een toediening van 3% (gewichtsbasis) in een 1-jarig potexperiment met natuurlijk besmette veldgrond ziekte in vanille-orchis veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. vanillae te halveren ten opzichte van de organische meststof zonder Trichoderma en Bacillus. De effecten van deze biologische bestrijders op Fusarium leken te verlopen via verandering van de microbiologische samenstelling van de bodem, mogelijk via effecten op de bacterie Lysobacter sp.

Commentaar: Het is de vraag in hoeverre deze indirecte effecten op verschillende grondsoorten kunnen worden gereproduceerd. De toepassing van 3% nog zo hoog dat dit lastig rendabel te krijgen zal zijn. Toch zijn deze resultaten veelbelovend, omdat Fusarium erg lastig te bestrijden is. Ook is het interessant om na te gaan wat de effecten zijn op andere formae speciales van Fusarium oxysporum in andere pathosystemen.

Soil Biology & Biochemistry, https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.07.016