Biostimulantia, Humuszuren

Humuszuren getest in een 3-jarige potproef

Humuszuren staan sterk in de belangstelling als bodemverbeteraar. Terwijl hiermee vaak korte-termijnproeven worden gedaan (zie mijn eerdere bericht), hebben Ciarkowska en collega’s recent gepubliceerd over lange-termijneffecten. In een potproef werd de groei van selderij (2 teelten), gevolgd door prei gevolgd na een eenmalige toediening van het commercieel verkrijgbare Base Actosol® aan het begin van het experiment. Aan 5 kg grond werd 6.2 g humuszuur in de vorm van Base Actosol® toegediend. Dit werd vergeleken met toediening van dierlijke mest in een zodanige hoeveelheid dat een gelijke hoeveelheid humuszuren werd toegediend, en met een controle en een NPK-kunstmestgift. Ook was er een Base Actosol®-behandeling in een dubbele dosis. De totale hoeveelheid toegediende N, P en K werd in alle behandelingen behalve in de controle gelijkgetrokken door toediening van kunstmest. Het experiment werd uitgevoerd op een zandige leemgrond en een kleiïge leemgrond, beide met een organische-stofgehalte van ca. 1.7% en een pH van 5.1-5.4.

Base Actosol® verhoogde de gemiddelde spruit- en wortelgroei significant ten opzichte van alle behandelingen behalve de wortelgroei op de lemige zandgrond. De verhoging van het C- en dehydrogenasegehalte in de grond was vergelijkbaar met die van dierlijke mest. Base Actosol® heeft dus in deze studie dezelfde of zelfs betere effecten dan dierlijke mest, terwijl het in geringere hoeveelheden kan worden toegediend.

commentaar: Hoewel de toegediende 6.2 g humuszuur aan 5 kg grond aan de geringe kant lijkt, zou voor een eventuele volleveldstoediening aan de bovenlaag van 0-20 cm 49.6 ton Base Actosol® nodig zijn. De vraag is of zo’n hoeveelheid realistisch en economisch haalbaar is. (Berekening: Base Actosol® bevat 6% humuszuren; een toediening van 6.2 g humuszuur betekent dus toediening van 103.3 g Base Actosol® per 5 kg grond, dus 20.67 g Base Actosol® per kg grond. Bij een bulkdichtheid van 1.2 g/cm3 weegt de bovenste 0-20 cm van een hectare 2.4 miljoen kg. Om eenzelfde hoeveelheid toegediende humuszuur te bereiken als in de hierboven beschreven studie, zou dus 49.6 ton Base Actosol® nodig zijn.)

Ciarkowska et al. (2017) in Geoderma, http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.05.022