Bodempathogenen

Honingzwam in tuinen in Engeland

Honingzwam veroorzaakt houtrot en sterfte in zeer veel houtsoorten. Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar honingzwam in de bosbouw, komt aantasting in tuinen ook veel voor. In een grote inventarisatie vonden Drakulic & al. dat veruit de meeste aantastingen veroorzaakt worden door Echte honingzwam (Armillaria mellea). Zeer vele plantensoorten zijn vatbaar. Liguster (Ligustrum) bleek bijzonder vatbaar. Ook door honingzwam aangetaste niet-houtige planten werden aangetroffen. Geen aantastingen werden gevonden bij Buxus (Buxus sempervirens), Calocedrus decurrens, Clematis, Douglasspar (Pseudotsuga menziesii), Hemelboom (Ailanthus altissima), Klimop (Hedera helix), Linde (Tilia), Mahonia, Tamarisk (Tamarix), Valse acacia (Robinia pseudoacacia) en Vlier (Sambucus nigra). Uit andere studies lijken ook Acer negundo en Juglans hindsii resistent te zijn.

Drakulic & al. in Plant Disease, https://doi-org.ezproxy.library.wur.nl/10.1094/PDIS-04-17-0472-RE