Biostimulantia, Humuszuren, Vrijlevende N-bindende bacteriën

Praktijkexperiment met humuszuren en vrijlevende N-bindende bacteriën in suikerriet

Veel conclusies over de effecten van humuszuren en vrijlevende N-bindende bacteriën worden getrokken op basis van kortdurende experimenten in de kas (zie voor humuszuren mijn eerdere bericht). Da Silva & al. deden een groot veldexperiment in suikerriet. Hierin vonden zij een significante toename in de suikeropbrengst van 18% in twee opeenvolgende jaren bij een jaarlijkse toepassing 60 dagen na opkomst van het gewas met een mix van humuszuren (afkomstig van vermicompost; 20 mg/L K+ humaat) en de vrijlevende, N-bindende bacteriën Herbaspirillum seropedicae HRC54, Herbaspirillum rubrisubalbicans HCC103 en Gluconacetobacter diazotrophicus PAL 5 (gezamenlijk in een dichtheid van 2×108 cellen/ml) in een dosis van 400 l/ha. Bemesting werd uitgevoerd volgens voorschrift uitgezonderd N, dat in de vorm van ureum in 1/3de van de dosis werd toegepast. Toepassing in de rijen had geen effect. De auteurs concluderen dat de toepassing effectief is onder N-limiterende omstandigheden.

commentaar: Dat er effecten van N-bindende bacteriën mogelijk zijn onder N-limiterende omstandigheden is niet zo vreemd; de vraag zou eigenlijk moeten zijn of ze voor een deel de bemesting met ureum zouden kunnen vervangen, en deze vraag is met deze studie niet beantwoord.

Da Silva et al. in Chemical and Biological Techniques in Agriculture, https://doi.org/10.1186/s40538-017-0106-8