Compost

Hygiënisatie van compost

Vandaag heb ik eens gekeken hoe de hygiënisatie van compost is gewaarborgd. Hoewel er veel literatuur is, zijn de resultaten verwarrend. Ik noem een voorbeeld.

Eén van de probleempathogenen die je steeds weer ziet terugkomen in discussies over dit onderwerp is de veroorzaker van Knolvoet, dat veroorzaakt wordt door de protozo Plasmodiophora brassicae. In de adviezen lijkt het soms dat hoe hoger de temperatuur/tijd-blootstelling des te beter het is. Maar als je alle informatie bij elkaar zet in een grafiek (zie boven) dan is dat zo duidelijk nog niet. Nogal eens leidt een lage temperatuur en/of korte blootstellingsduur ook tot inactivatie (= groen), en in één geval leidde een hogere temperatuur/blootstelling (= rood) niet tot inactivatie. Volgens mij kan dit maar één ding betekenen: dat het mechanisme van afdoding niet alleen gebaseerd is op temperature/blootstellingsduur. Wellicht is vochtigheid een andere essentiële factor (zie Wichuk & al., 2011). Ook de manier waarop dodingscondities worden bepaald door verschillende onderzoekers beïnvloedt de sterke variatie in de resultaten. De gegevens zijn ontleend aan Wichuk & al., 2011, Compost Sci. Util. 19: 244-266.